โชว์สุดยอดฝีมือ 11 นศ.ได้ไป’อเมริกา’

52

นักศึกษาศิลปะ 11 คนจากทั่วประเทศ โชว์ผลงานศิลปะยอดเยี่ยมได้รับเลือกไปดูงานสหรัฐอเมริกา 

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร และหรือ Young Artists Talent  ครั้งที่ 11ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนายเวียง วรเชษฐ์