มัสยิดในอินโดฯทำสำเร็จ รณรงค์ละหมาดซุบฮิ์ที่มัสยิด

727

มัสยิดอัซฮาร์ ที่จาการ์ตาสลาตัน มีญามาอะห์ร่วมละหมาดซุบฮล้นและเต็มทุกพื้นที่ทั่วมัสยิดจากการรณรงค์มาละหมาดที่มัสยิด

จากการรณรงค์ “ร่วมละหมาดซุบฮิญามาอะห์”ทำให้มัสยิดแห่งนี้ ซึ่ง สร้างเสร็จในปี 1958 ตั้งแต่เริ่มเปิดใช้บริการ มัสยิดแห่งนี้ ไม่ได้จำกัดภารกิจทางศาสนาแค่เพียงการละหมาด หากแต่มีกิจกรรมทางการพัฒนาอย่างครบวงจร ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม มีการจัดแต่งงานหมู่

ปัจจุบันมีทั้งศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนและมหาวิทยาลัยของตนเอง ชื่อมหาวิทยาลัยอัลอัซฮาร์ (UAI) การรณรงค์ให้มาละหมาดที่มัสยิดได้รับความร่วมมืออย่างสูง

เวบไซต์ ของมัสยิด www.masjidagungalazhar.com

Cr.Daud Abdulrahman