จากพ่อค้าเปอร์เชียสู่สมุหนายก กรุงศรีฯ กับต้นตอจากอิสลามกลายเป็นพุทธ

558

พ่อค้าเปอร์เซียแล่นสำเภาเข้ามาเป็นสมุหนายกไทย ผูกขาดหลายชั่วคน สืบเชื้อสายเป็นราชินีกุล “บุนนาค”

โดย โรม บุนนาค

ในปลายแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในราวปี พ.ศ.๒๑๔๓ ได้มีนายวานิชสองพี่น้อง คนพี่ชื่อ “เฉกอะหมัด” คนน้องชื่