รายชื่อผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บจากเหตุทหารคลั่งกราดยิง

155

รายชื่อผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บจากเหตุคนร้าย ซึ่งเป็นทหารกราดยิงใส่ชาวบ้าน เสียชีวิต 20 คน

วันที่ 09 ก.พ. 2563  จากเหตุคนร้ายซึ่งเป็นทหารคลั่ง กราดยิงใส่ชาวบ้านเสียชีวิต 20 ราย บาดเจ็บ 31 รายนั้น
รายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากเหตุกราดยิงที่โคราช (บางส่วน)
ผู้เสียชีวิต ทราบชื่อ 6 คน

1. พ.อ.อนันต์ฐโรจ กระแส
2. นางอนงค์ มิตรจันทร์
3. นายจักรพันธ์ ชิพิมาย
4. นายศรัณยพงศ์ พงธ์ชะอุ่มดี
5. นายอำนาจ บุญเกื้อ
6. นายเอกวิน ยืนทน นักศึกษาช่างอิเล็คทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1

ผู้ได้รับบาดเจ็บ ทราบชื่อ 22 คน
1. นายพิทยา แก้วพรม
2. ส.ต.ท.กรกต อำพันเงิน
3. นายณโชติ โชติกลาง
4. นายทวีศักดิ์ สุขารมย์
5. ด.ช.ธีรวัฒน์ วัชรีเสวิน
6. นายวัฒนา เพ็งนอก
7. ร.ต.ท.ณัฐพงศ์ รัตนมงคล
8. น.ส.อาทิตยา ศรสิทธิ์
9. นายสุรเดช เนื่องอุทัย
10. ร.ต.ต.จำรัส ไชยฤกษ์
11. นายพีรพัฒน์ พลาสาร
12. นายอัฐเศรษฐ์ ศิรวรัญกูล
13. นางเพ็ญศิริ แซ่จิง
14. นายอุทัย ขันอาสา
15. นายนิพจน์ บุปผาเฮ้า
16. คุณวกัญญา แสงประสิทธิ์
17. นายบุรวัฒน์ กุนชรินทร์
18. นายสิทธิศักดิ์ วาดโคกสูง
19. นายฐิธัตติกาล นอมไทย
20. นายชณนวี จันทร์สิงสุข
21. นายศุภชัย แดงอยู่
22. น.ส.สิริวรรณ นิลนาม