โล่ง!39นักเรียนปอเนาะท่าศาลา ปลอดเชื้อโควิด-19

586

ผลตรวจนักเรียนปอเนาะท่าศาลา ใกล้ชิดนักเรียนจากอิหร่าน ปลอดเชื้อโควิด-19 ทั้ง 39คน

ซัยยิดสุไลมาน ฮุซัยนี โพสต์เฟซบุ๊คระบุว่า ทุกอย่างจบลงด้วยดี เมื่อผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด 19 ของเด็กนักเรียนโรงเรียนอัลมะห์ดี ทางโรงพยาบาลท่าศาลาได้แจ้งมาว่าเด็กนักเรียนทั้ง 39 คนไม่ปรากฏว่าเด็กคนใดติดเชื้อเลย อัลฮัมดุลิลละห์

ขอบคุณนายแพทย์ กิตติ รัตนสมบัติ ผอ.โรงพยาบาลท่าศาลา นครศีธรรมราชและบุคลากรของโรงพยาบาลทุกท่าน ที่ได้ทำหน้าที่อย่างแข็งขันและจริงจังในการสู้กับไวรัสนี้จนทำให้ชาวท่าศาลาสามารถผ่านวิกฤตนี้มาได้ด้วยดี ขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองในหน้าการงานและเป็นขวัญและกำลังใจของชาวท่าศาลาในการต่อสู้กับวิกฤตไวรัสนี้ ด้วยเทอญ