กองทุนซะกาตมัสยิดบ้านเหนือ จ.สงขลามอบทุนนักเรียนยากจน

263

กองทุนซะกาตมัสยิดบ้านเหนือ จ.สงขลา ได้มอบทุนสวัสดิการทั้งหมดรวมทั้งเงินบำรุงขวัญเดือนละ 500 บาท ให้ด.ช.อารอฟัต ส่องสว่าง นักเรียนชั้นอนุบาล 2 รร.กัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ ที่พ่อเสียชีวิตตั้งแต่แบเบาะ ส่วนแม่แต่งงานใหม่และไม่สนใจเลี้ยงดู ต้องอยู่กับปู่ย่าที่ทำงานหาหอยขายเลี้ยงชีพไปวัน ๆ โดยจะให้ทุนจนถึง ป.6

Cr.wisoot binlateh