เปิด 28 สี่แยก ตำรวจจราจรทดลองกล้องจับฝ่าไฟแดง แชะละ 500 ใบสั่งส่งถึงบ้าน

2576

ตำรวจนครบาล ได้ทดลองกล้องจับฝ่าไฟแดงใหม่ เบื้องต้นทดลองจำนวน 28 แยก  ประกอบด้วย

1. แยกซังฮี้
2. แยกพญาไท
3. แยกอุรุพงษ์
4. แยกเหม่งจ๋าย
5. แยกอโศก-เพชร
6. แยกบางโพ
7. แยกประชานุกูล
8. แยกประดิพัทธ์
9. แยกรัชดา-ลาดพร้าว
10.แยกร่มเกล้า
11.แยกโชคชัย4
12.แยกนิด้า
13.แยกบ้านม้า
14.แยกลำสาลี
15.แยกประเวศ
16.แยกโพธิ์แก้ว
17.แยกคลองตัน
18.แยกพัฒนาการ-ราม24
19.แยกรัชดา-พระราม4
20.แยกศุลกากร
21.แยกราชประสงค์
22.แยกวิทยุ-เพลินจิต
23.แยกอโศก-สุขุมวิท
24.แยกนรินทร
25.แยกสาทร
26.แยกอังรีดูนังต์
27.แยกท่าพระ
28.แยกบางพลัด

โปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร ท่องให้ขึ้นใจว่า แช่ะละ 500 บาท ใบสั่งส่งถึงบ้าน