กำลังพลมุสลิมละหมาดวันศุกร์มัสยิดปาลอบาต๊ะ ยี่งอ

132

เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. หน่วยเฉพาพกิจนายกวิโยธิน ( ฉก.นย.ทร.)๓๒ มอบหมาย หน.ชป.กร.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ ฯ พร้อมด้วยกำลังพลผู้นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน ๘ นาย ไปร่วมละหมาดวันศุกร์ ณ มัสยิดอัลฟาลาห์ บ.ปาลอบาต๊ะ ม ๓ ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส  มีประชาชนมาละหมาดประมาณ ๘๐ คน  และ ได้พบปะพูดคุยพผู้ที่มาละหมาดเพื่อทำความรู้จัก และสร้างความคุ้นเคยกัน ผลการปฏิบัติ ได้รับการต้อนรับจากเป็นอย่างดี และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย