สนามบินดอนเมืองปรับปรุงห้องละหมาดใหม่ เปิด 8 ธันวาคม

1044

ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ได้ให้ความสำคัญกับห้องละหมาดได้ปรับปรุงห้องละหมาด ณ บริเวณชั้น 3(ขาออก) ระหว่างอาคาร 1และ2 เพื่อให้พี่น้องมุสลิมใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งผู้ที่ปฎิบัติงานและนักเดินทางฯ รวมทั้งได้จัดหาโพเดียมและเครื่องขยายเสียงเตรียมสำหรับการร่วมละหมาดญุมุอะห์ในอนาคตให้ด้วย

ขอเชิญชวนพี่น้องช่วยดูแลด้านความสะอาดตามป้ายคำเตือนต่างๆโดยเคร่งครัด โดยจะมีตัวแทนจากสำนักจุฬาราชมนตรีร่วมในพิธีเปิดห้องละหมาดอย่างเป็นทางการ กำหนดการเปิดในวันที่ 08 ธันวาคม 59 เวลา 09.00น.

15281175_659290704245449_877245011_n 15281900_659290697578783_999727138_n