ทรัมป์รู้ไม๊! แผ่นดินอเมริกา อินเดียแดงมุสลิมยึดครองก่อน

5513

ห้องสมุดของสภาคองเกรสได้เก็บหลักฐานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งที่เป็นเสมือน”ขุมทรัพย์ที่ถูกซ่อนเร้นของอิสลาม”นั่นคือ หนังสือสัญญาระหว่างผู้ปกครองอเมริกากับผู้นำเผ่าเชอโรกี เผ่าหนึ่งของชาวอินเดียนแดง ในปี 1787 ซึ่งในหนังสือดังกล่าวมีลายเซ็นของหัวหน้าเผ่าเชอโรกีในขณะนั้น คือ Abdekhak และ Muhammad Ibnu Abdullah ถึงสิทธิและทรัพย์สินของชนเผ่าที่ได้จากการค้าขาย การเดินเรือและกฎหมายว่าด้วยการปกครองของเผ่าเชอโรกีซึ่งปกครองด้วยกฎหมายอิสลาม

นอกจากนั้นยังพบว่าเครื่องแต่งกายของชนเผ่าเชอโรกีที่ปกปิดเอารัต ส่วนผู้ชายก็สวมใส่สารบ่านและใส่เสื้อคลุมที่ยาวจนถึงหัวเข่า การแต่งกายเช่นนี้พบในชนเผ่าเชอโรกีในรูปภาพช่วงก่อนปี 1832 หัวหน้าเผ่าเชอโรกีคนสุดท้ายที่มีชีวิตในทวีปอเมริกาก่อนถูกสังหารจนหมด คือ มุสลิมที่มีชื่อว่า รอมฎอน อิบนุ วาตี
ยิ่งกว่านั้นอักษรที่ใช้ในเผ่าเชอโรกีคล้ายกันมากกับอักษรภาษาอาหรับ มีแผ่นหินแผ่นหนึ่งที่พบรัฐเนวาดา มีอักษรที่เขียนคล้ายคลึงมากกับพระนามของมูฮำมัด

ยิ่งกว่านั้นชื่อของเผ่าอินเดียนแดงมาจากภาษาอาหรับทุกเผ่า คือ เชอโรกี(ชากี),Anasazi,apache,Arawak,arikana,chavin cree,makkah,Hohokam,hupa,hopi,mahigan,Mohawk,Nazca,zulu,zuni และมีหัวหน้าเผ่าบางเผ่าที่ใส่หมวกคลุมศีรษะซึ่งใช้เฉพาะในคนอิสลาม พวกเขา คือ หัวหน้าเผ่า Chippewa,creek,lowa,Kansas,Miami,potawatomi,sauk,fox,Seminole,Shawnee,Sioux,Winnebago, ,yuchi ซึ่งปรากฏอยู่ในรูปภาพของพวกเขาระหว่างปี 1835-1870

สิ่งยึดมั่นของหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงปรากฏในคำสอนที่กล่าวว่า “in the life of indian,there was only inevitable duty-the duty of prayer-the daily recognition of the unseen and the eternal” ในชีวิตของอินเดียนแดลคนหนึ่งมีหน้าที่ที่จำเป็น คือ การสวด ต่อพระผู้เป็นเจ้าที่มองไม่เห็นและทรงถาวรตลอดกาล ซึ่งช่างเหมือนกันมากกับเป้าหมายของหน้าที่ของมนุษย์ในฐานะบ่าวของอัลเลาะฮ์ที่กล่าวไว้ในศาสนาอิสลาม

การที่อินเดียนแดงเผ่าเชอโรกีเป็นอิสลาม อาจเนื่องมาจากการที่คนอาหรับและคนจีนมีความกระตือรือร้นอย่างมากในการที่จะรู้จักโลกใบนี้ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการค้าและเพื่อเผยแพร่อิสลาม ทำให้พวกเขาเดินทางข้ามมหาสมุทรซึ่งยังถือว่าเป็นดินแดนเร้นลับและอันตรายจนกระทั่งมาถึงทวีปอเมริกาและนำศาสนาอิสลามมาเผยแพร่ให้แก่อินเดียนแดงเผ่าเชอโรกี

เขียนโดย ดาบแห่งอัลเลาะห์ อะคาเดมี่