สนองพระราชกระแส “ค่ายเม็งราย-พ่อขุนผาเมือง” นำพืชผักคุณภาพ จำหน่ายราคาถูก ช่วยปชช.

198

ค่ายทหารจาก พ่อขุนผาเมือง ค่ายเม็งรายมหาราช สนองพระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นำพืชผักคุณภาพ จาก มูลนิธิชัยพัฒนา ที่อยู่ใน โครงการทหารพันธุ์ดี จำหน่ายช่วยเหลือ ราษฎร ราคาถูก บรรเทาทุกขภัยโควิด-19

วันที่ 11 เม.ย.2563 เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ได้โพสต์ข้อความ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับโครงการทหารพันธุ์ดี ให้ความช่วยเหลือราษฎร ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการจำหน่ายพืชผักคุณภาพที่ปลูกในค่ายทหารและชุมชนเครือข่าย และนำไปจำหน่ายแก่ราษฎรในราคาถูกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเวลาอันยากลำบาก

วันที่ 10 เม.ย.63 โครงการทหารพันธุ์ดี ได้เริ่มดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยได้ออกจำหน่ายพืชผักคุณภาพแก่ราษฎร ดังนี้ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (พล.ม.1) และเครือข่ายเกษตรกร นำผลผลิตไปจำหน่าย ณ ตลาดประชารัฐ ศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน โดย มทบ.38, ม.2 พัน 10 และ กรม ทพ.32 จำหน่ายผลผลิตของโครงการฯ ประกอบด้วย ไข่ไก่ 500 ฟอง ไข่เป็ด 1,200 ฟอง และ พืชผักปลอดภัย อาทิ ผักเชียงดา ผักบุ้ง มะเขือยาว มะเขือเปราะ เจ้าพระยา ฯลฯ โดยจำหน่ายบริเวณข่วงฮังต่อ ถนนมหายศ อ.เมือง จ.น่าน

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช (มทบ.37) ดำเนินการปลูกพืชผักตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และนำผลผลิตไปจำหน่าย ณ สามแยกบ้านพักกำลังพล เช่น มะเขือเปราะเจ้าพระยา มะเขือยาว พริกชี้ฟ้า ชะอม เชียงดา บวบหอม ไข่เป็ด และ ไก่เมือง เป็นต้น

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ได้ติดตามการปลูกพืชที่ใช้น้ำจากสระน้ำพระราชทาน นางลำดวน สานนท์ สมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านหนองไผ่ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ พบว่าสมาชิกปลูกพืชผักชนิดต่างๆ เช่น ผักชี ต้นหอม ฟักทอง ฟักแฟง และ ดอกกระเจียว ไม้ผล เช่น มะม่วงพันธุ์ต่างๆ ขนุน กล้วย ฯลฯ ซึ่งผลผลิตที่ได้จะนำไปจำหน่ายในชุมชนและนำไปบริโภคในครัวเรือน ต่อไป

ที่มา : มูลนิธิชัยพัฒนา

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก #สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ# โครงการพืชผักพันธ์ดี# เพื่อนช่วยเพื่อน