กมธ.ศาสนา วุฒิสภา ขอปชช. อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ งดกิจกรรม ช่วงสงกรานต์

300
กมธ.ศาสนาฯ วุฒิสภา  ขอปชช. เคร่งครัด งดพิธีกรรมศาสนา-การละเล่นสงกรานต์  แนะสรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน อวยพรญาติผู้ใหญ่ผ่านออนไลน์ ป้องกัน “โควิด-19” ลุกลาม
วันที่ 12 เม.ย.63 นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา  กล่าวถึงการปฏิบัติตัวของคนไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า การรวมตัวกันของคนหมู่มาก มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงมีคำสั่งงดเว้น พิธีกรรมทางศาสนา และกิจกรรมการละเล่นสงกรานต์ แต่ประชาชนสามารถสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ดีได้ด้วยการไหว้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสมือ หรือ สัมผัสตัวกัน การสรงน้ำพระพุทธรูปภายในบ้าน รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และ สวมใส่หน้ากากอนามัย
แต่กรณีญาติผู้ใหญ่อยู่ต่างจังหวัด ควรงดการเดินทางกลับภูมิลำเนาออกไปก่อน โดยให้แสดงความรักความผูกพันต่อครอบครัวและเครือญาติผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือ ออนไลน์ เช่น Facebook Line เป็นต้น ที่สำคัญ ต้องงดกิจกรรมสังสรรค์ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ เสพของมึนเมาทุกชนิด ขณะเดียวกัน ควรทำความสะอาดบ้านเรือนหรือศาสนสถาน พื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ให้สะอาด ปราศจากเชื้อ ทุกครั้งที่ทำความสะอาดให้สวมใส่ถุงมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ
นายมหรรณพ กล่าวด้วยว่า มติมหาเถรสมาคมได้มีคำสั่งไปยังเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย และ อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองและสุขอนามัยส่วนบุคคลให้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ไว้ใช้ สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แล้ว
“ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้เรากำลังจะควบคุมอัตราผู้ติดเชื้อในประเทศไทย ให้มีโน้มลงให้มากที่สุด จึงอยากขอความร่วมมือประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่ประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เพื่อให้เรารอดพ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และผ่านพ้นช่วงเวลาที่แสนยากลำบากนี้ไปโดยเร็ววัน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของคนไทยทุกคน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” นายมหรรณพ กล่าว
# มหรรณพ เดชวิทักษ์# กมธ.ศาสนา# วุฒิสภา# สงกรานต์# อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ# โควิด19