ตายอีก3! ศบค. แถลง พบผู้ป่วย รายใหม่ 33 ยอดสะสม 2,551 หายแล้ว 1218 ราย

182

ศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 33  เสียชีวิตเพิ่ม 3 เสียชีวิตรวม 38  ผู้ป่วยสะสม 2,551  หายป่วยแล้ว 1,218 ราย

วันที่ 12 เ.ย.63 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือศบค. เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 33 ราย รวมยอดสะสมในไทย 2,551 ราย ขณะเดียวกันมีรายงานผู้เสี ยชีวิตเพิ่ม 3 ราย โดยรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 17 ราย เป็นกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้วทั้งสิ้น 15 ราย และสถานบันเทิง 2 ราย

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 10 ราย เป็นคนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ – ราย, คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 1 ราย, ไปสถานที่ชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด และสถานที่ท่องเที่ยว 1 ราย, อาชีพเสี่ยง 1 ราย และกลุ่มบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 7 ราย

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อ แต่อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 4 ราย

กลุ่มที่ 4 เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine 2 ราย (แบ่งเป็น จ.นราธิวาส มาจากอินโดนีเซีย 2 ราย)

ส่วนรายละเอียดของผู้เสียชีวิตทั้ง 3 รายล่าสุดพบว่า

รายที่ 1 เป็นชายไทยอายุ 74 ปี มีโรคประจำตัวคือเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง มีประวัติไปที่ชุมชนอย่างตลาดนัด หลังจากนั้นมีอาการไข้สูง 39.4 องศา และมีอาการเลือดออกในกระเพาะอาหาร ก่อนจะเสียชีวิตในวันที่ 11 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 36)

รายที่ 2 เป็นหญิงไทยอายุ 65 ปี มีโรคประจำตัวคืออ้วน ไขมันในเลือดสูง มีประวัติเดินทางไปที่จังหวัดชุมพร หลังจากนั้นเริ่มมีอาการไข้ ไอ เหนื่อย เพลีย หลังจากเข้ารับการรักษาต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ และพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอาการแย่ลงเรื่อยๆ และเสี ยชีวิตในวันที่ 11 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 37)

รายที่ 3 เป็นชายไทยอายุ 44 ปี ผู้ป่วยมีอาการหนักตั้งแต่แรกเข้ารับการรักษา พยายามใช้ยาหลายชนิดในการรักษา แต่พบว่าอวัยวะล้มเหลวหลายส่วน มีการล้างไตหลายครั้ง สุดท้ายอาการไม่ดีขึ้น เสี ยชีวิตในวันที่ 12 เมษายน (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 38)

โดยสรุปวันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 1,218 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,295 ราย เสี ยชีวิตรวม 38 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 2,551 ราย

#ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน# ศบค.# สถานการณ์โควิด# ตายเพิ่ม3# โควิด-19# ทำเนียบรัฐบาล#