องค์กรต้านโกง! ออกแถลงการณ์ จับตางบฯก้อนโต1.97ล้านล้าน จี้ รบ.ต้อง โปร่งใส

242

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ออกแถลงการณ์ จี้ รัฐบาลวางกรอบและกลไกตรวจสอบการใช้งบ 1.97 ล้านล้านบาท แก้วิกฤติไวรัสโควิด-19 อย่างโปร่งใส พร้อมเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ต้องจัดการคอร์รัปชันทุกกรณีอย่างเด็ดขาด

วันที่ 12 เม.ย.63 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง การใช้งบ 1.97 ล้านล้านบาท เพื่อแก้วิกฤติโควิด-19 อย่าให้เป็นวิกฤติซ้อนวิกฤติ โดยในแถลงการณ์ระบุว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายใช้งบประมาณ 1.97 ล้านล้านบาท เพื่อกอบกู้วิกฤติเศรษฐกิจและชีวิต ความเป็นอยู่ที่ลำบากอย่างแสนสาหัสของคนไทยในทุกระดับที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเร่งด่วนนั้น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯขอสนับสนุนและชื่นชมรัฐบาลในการทุ่มเททรัพยากรเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที และเป็นระบบ

อย่างไรก็ตาม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เห็นว่างบประมาณจำนวนมหาศาลนี้ ไม่ว่าจะมาจากงบประมาณแผ่นดินหรือการกู้ยืม ก็เป็นเงินที่มาจากภาษีหรือเป็นภาระหนี้ที่ต้องจ่ายคืนด้วยภาษีของประชาชนทั้งสิ้น ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะถูกใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเต็มที่ และถึงเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ไม่รั่วไหลตกหล่นสูญหายไปกับการคดโกง

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จึงขอเรียกร้องรัฐบาลให้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส มีการกำกับดูแลและกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลที่เหมาะสม และถือเป็นสัญญาประชาคมว่าหากมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นทุกกรณีจะต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดรุนแรง เพื่อประโยชน์ของประชาชนคนไทยผู้เดือดร้อนทุกคน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ พร้อมจะร่วมมือกับสังคมทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาล รัฐสภา องค์กรอิสระ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม นักวิชาการ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันติดตาม เสนอแนะ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ให้กลายเป็นวิกฤติซ้อนวิกฤติที่จะตอกย้ำความล่มสลาย แต่ให้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้คนไทยทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสในการกอบกู้สร้างตนอีกครั้งหนึ่งอย่างแท้จริง”

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในตอนท้ายของแถลงการณ์ยังได้ติดแฮชแท็ก # ระบุข้อความว่า โกงในช่วง COVID – 19 คือโกงชีวิตคนทั้งชาติ: จับให้ได้ จับให้เร็ว ลงโทษให้สาสม เนื่องจาก งบฯ1.97 ล้านล้านบาท เป็นเม็ดเงินที่มีจำนวนมากซึ่งได้รับการอนุมัติในช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ยากต่อการตรวจสอบ

# องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน #งบฯ1.97ล้านล้าน # แถลงการณ์# โควิด-19#