4 องค์กรพุมเรียง แจกสิ่งของผู้เดือดร้อนจากโควิด-19

248

4 องค์กรการกุศลของพุมเรียง โดยการสนับสนุนของ ดร.ธงชัย ปิติเศรษฐ ร่วมกันนำข้าวสารแจกจ่ายพี่น้องตำบลพุมเรียง อ.ไชยา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

วันที่ 15 เมษายน กลุ่มพุมเรียงรวมใจ ร่วมกับ กองทุนไรหนัน , อาบีดีน ปิติเศรษฐ , มูลนิธิอัล-อามานะ เพื่อการศึกษาและสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี , สถาบันการเงินอิสลามจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สอส.) บ้านพุมเรียง และบริษัท วิสาหกิจชุมชนบ้านพุมเรียง จำกัด โดยการสนับสนุนของ ดร.ธงชัย ปิติเศรษฐ นักธุรกิจชื่อดัง นำข้าวสารแก่ชาวบ้านในพื้นที่ต.พึมเรียง  มีการแจกแก่ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลพุมเรียง หลังจากเมื่อวันที่ 14 แจกให้ชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลพุมเรียง ครอบครัวละ 4กิโลกรัม จำนวน 1.500 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

Cr.Nipon Matmi