“สนธิรัตน์” แจกฟรี ! แอลกอฮอล์ ผ่าน รพ. ทั่วประเทศ ดีเดย์ จัดส่ง 20 เม.ย. นี้

36
กระทรวงพลังงาน ร่วมมือหน่วยงานในสังกัด กฟผ. และ ปตท. จัดหาแอลกอฮอล์ 70% มอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั่วประเทศ และ เครือข่าย อสม. ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19  ดีเดย์ จัดส่ง จันทร์ 20 เม.ย.นี้
วันที่ 17 เม.ย.63  ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ทำเนียบรัฐบาล นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แถลงข่าวถึงการนำแอลกอฮอล์กระจายไปมอบให้ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า กระทรวงพลังงานตระหนักถึงความเร่งด่วนในการจัดหาแอลกอฮอล์เพื่อใช้ทำความสะอาดให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุข และให้บริการประชาชนในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19
จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดทั้ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จัดทำโครงการจัดหาแอลกอฮอล์เพื่อประชาชน โดยจะนำแอลกอฮอล์ 70% ทยอยจัดส่งให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 9,863 แห่งทั่วประเทศ ในระยะเวลา 30 วัน  เพื่อใช้ในการทำความสะอาดมือและพื้นผิวทั่วไปป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และประชาชน
“ประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว สามารถเดินทางมาขอแอลกอฮอล์ที่ได้โรงพยาบาลสุขภาพตำบล กระทรวงพลังงาน ยังมีความมุ่งมั่นที่จะหามาตรการพลังงานด้านต่างๆ เข้ามาช่วยเยียวยาผลกระทบกับประชาชน พร้อมไปกับมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม อยากให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน สามัคคีกัน เฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”
นายสนธิรัตน์ กล่าว และ ย้ำว่า ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนี้ กระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานในสังกัดทั้ง กฟผ.และ ปตท.ได้ร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือ และ บรรเทาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยได้จัดทำ”โครงการพลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19″ ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้วในหลายเรื่อง ทั้งมาตรการด้านพลังงานโดยตรง และมาตรการด้านสังคมต่างๆทั้งการสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์  จึงได้จัดหาแอลกอฮอล์มอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงแอลกอฮอล์ได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย
#สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ #กระทรวงพลังงาน #แอลกอฮอร์ #ปตท. #กฟผ. #โควิด-19