ดีเดย์วันนี้! คนไทยในมาเลย์กลับบ้าน เปิดบัญชี ‘เหนือ-อีสาน’เพียบ-คำสั่งสุดสับสน

553

คนไทยจากมาเลย์กลับประเทศ สับสน ประกาศมหาดไทยกับสถานทูต ไม่ตรงกัน ไม่มีด่านตำมะลัง ขณะที่เปิดบัญชี คนไทยติดค้างในมาเลย์’เหนือ-กลาง-อีสาน’ คน 3 จังหวัดน้อย

วันที่ 18 เมษายน เป็นวันดีเดย์ที่ คนไทยที่ติดค้างอยู่ในประเทศมาเลเซีย ได้รับอนุญาติเดินทางกลับประเทศ หลังต้องติดค้างนานนับเดือน หลังมีการประกาศปิดด่านชายแดนทุกด่าน

ขั้นตอนการเดินทาง คนไทยในมาเลเซีย จะต้องลงทะเบียนกับกงสุลไทยในมาเลเซีย ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาเวบล่ม และหลายคนยังไม่สามารถลงทะเบียนได้

ขั้นตอนที่ 2 ต้องขอหนังสือรับรองจากทางกงสุล

ขั้นตอนที่ 3 จะต้องมีใบรับรองแพทย์ Fit to Travel เพื่อยืนยันว่า ไม่ติดไวรัสโควิด-19

ขั้นตอนที่ 4 คนไทยต้องเดินทางมาด้วยตนเอง มายังด่านที่เปิดให้เข้ามา โดยในจำนวน 4,000 คน จะทยอยให้เข้ามาตามด่านตรวจคนเข้าเมือง วันละไม่เกิน 350 คน ประกอบด้วย ทางด่านตรวจเข้าเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส วันละ 100 คน / ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง จังหวัดยะลา 50 คน /ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา 100 คน /ด่านตรวจคนเข้าเมืองวังประจัน อำเภอควนโดน 50 คน และ ด่านตรวจเข้าเมืองท่าเรือตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล 50 คน

ขั้นตอนที่ 5 หลังเข้ามาคนไทยทั้งหมด จะต้องถูกกักตัวตามมารการป้องกันโรค โดยแต่ละพื้นที่เตรียมสถานที่ควบคุมโรค หรือ local quarantine กักตัวคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ รวม 67 แห่ง จำนวน 2,495 ห้อง

จังหวัดสงขลา เตรียมโรงแรม 2 แห่ง ที่บ้านไทยจังโหลน อำเภอสะเดา ใช้เป็นที่กักตัว จำนวน 144 ห้อง
จังหวัดสตูล ใช้หอประชุมเมืองสตูล เป็นสถานที่กักตัว
จังหวัดปัตตานี ใช้โรงยิม อบจ.เป็นสถานที่คัดกรอง และใช้สำนักงาน อบต.บานา / สนง.เขตพื้นที่อุตสาหกรรมและโรงพยาบาลยะรัง เป็นสถานที่กักตัว
จังหวัดยะลาและนราธิวาส จัดโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัว กระจายไปตามภูมิลำเนา ของผู้เดินทางเข้าประเทศ

อย่างไรก็ตาม เกิดปัญหาประกาศของกระทรวงหมาดไทยและเอกอัคราชทูตไทยในมาเลเซียไม่ต้องกัน โดยในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้คนไทยเดินทางเข้าประเทศได้ 5 ด้าน แต่ประกาศของสถานทูต มีเพียง 4 ด่าน โดยไม่มีด่านตำมะลัง จ.สตูล ที่จะต้องรับคนไทยที่ทำงานที่เกาะลังกาวี ทำให้คนไทยกลุ่มนี้ ต้องเดินทางข้ามเรือไปยังเปอร์ลิสต์ และย้อนกลับมาทางด้านสะเดา ซึ่งหากมาด้านตำมะลัง ก็จะเดินทางเรือถึงจังหวัดสตูลได้เลย

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบบัญชีคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศ อาทิ ที่ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ที่จะเดินทางกลับ 100 คนแรก มีทุกภูมิภาค ภาคกลาง 30 คน เหนือ 10 คน ตะวันออกเฉียงเหนือ 26 คน ภาคใต้ 24 คน ที่เหลือประปราบภาคตะวันออก และตะวันตก