5 จังหวัดใต้เรียกร้อง’จุฬาราชมนตรี’ ขอผ่อนปรนละหมาดวันศุกร์เดือนรอมฎอน

712

สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัด ได้ยื่นข้อเรียกร้องถึงจึงจุฬาราชมนตรี ขอละหมาดวุนศุกร์ที่มัสยิดในช่วงเดือนรอมฎอน โดยมีการป้องกัน

หนังสือลงวันที่ 22 เมษายน ซึ่งลงนามโดยนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนใต้ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี นายสะมะแอ อารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา นายชาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส นายศักดิ์กรียา บิลแสและ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และนายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ระบุว่า

ตามที่จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่ย้องมุสลามทั่วประเทศปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนใต้ ได้ยุดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีความภาคภูมิในที่จุฬาราชมนตรีมีความห่วงใยและทันเหตุการณ์ในปัญหาดังกล่าว เป็นที่ชื่นชมของประชาชนและส่วนราชการ จนทำให้โรคระาดในพื้นที่มีระบบได้มาตรฐาน และประชาชนให้ความร่วมมืออย่างดี แม้ประกาศดังกล่าวกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจ อย่างการละหมาดวันศุกร์

อย่างไรก็ตาม บัดนี้ ได้มีเสียงเรียกร้องจากพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้สำนักงานคณะการรมการอิสลามประจำจังหวัดประสานกับจุฬาราชมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอผ่อนปันคำสั่งจุฬาราชมนตรีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด

ทางสมาพันธ์ ได้หารือคณะกรรมการเพื่อหาทางออกที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ประกอบรายงานสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยดีขึ้น ค่อนข้างมาก และทางจังหวัดได้มีการผ่อนคลายมาตรการบางอย่างในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน จึงขอนำเรียน จุฬาราชมนตรี พิจารณษอนุมัติผ่อนปรนให้ละหมาดวันศุกร์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางสมาพันธ์ฯจะติดตามผลอย่างใกล้ชิด และหวังอย่างยิ่งว่า จะได้รับการพิจารณา ขอเออองค์อัลเลาะฮ์คุ้มครอง จึงฬาราชมนตรีพร้อมคณะทุกท่าน