ข้อปฏิบัติ’รอมฎอน’ ประเทศมุสลิมอาเซียน เหมือนประกาศจุฬาฯ อินโดฯเลื่อนออกอีดสิ้นปี

410

ประเทศมุสลิมในอาเซียน ออกข้อปฏิบัติในเดือนรอมฎอนเหมือนสำนักจุฬาราชมนตรี โดยอินโดนีเชีย เลื่อนวันอีดออกไปเป็นสิ้นปี

ทุกประเทศออกข้อปฏิบัติเหมือนกัน คือ ทั้งไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน และอินโดนีเชีย

1 งดการปฏิบัติศาสนกิจรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่หรือในมัสยิด
2 งดจัดเลี้ยงอาหารละศีลอดแต่ให้ปรุงสำเร็จบรรจุถุง/ภาชนะ แจกจ่าย

ส่วนมาเลเซีย บรูไน กำหนดข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ประกอบด้วย
1 ห้ามเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางระหว่างรัฐ
2 งดจัดตลาดนัดเดือนรอมฎอนทุกรูปแบบ
3 ปิดสถานศึกษาในเดือนรอมฎอน

อินโดนีเซีย ออกข้อปฏิบัติ นอกเหนือจากที่กล่าวมา คือ
– เลื่อนวันอีดไปจัดในสิ้นปี (28-31ธค. 63)

สำหรับ ประเทศไทย ส่วนที่เป็นข้อปฏิบัตินอกเหนือ
1 ให้คณะกรรมการอิสลามจังหวัด กำหนดผู้มีหน้าที่ดูเดือนเท่านั้น
2 ห้ามถุยน้ำลายเพราะน้ำลายไม่ได้ทำให้เสียศีลอด แต่การถุยน้ำลายเป็นการแพร่เชื้อโรค
3 งดเอี๊ยะติกาฟที่มัสยิด
4 จ่ายซะกาตฟิตร์ และฟิดยะห์ล่วงหน้า ตั้งแต่เข้ารอมฎอน เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อนในสถานการณ์ปัจจุบัน

5. ให้จัดตลาดนัด โดยคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ให้ท้องถิ่นเป็นคนจัด เว้นระยะห่างของลูกค้า

ข้อมูล ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์