เรือบรรเทาทุกข์โรฮิงยาถึงย่างกุ้งแล้ว

161

วันที่ 8 ก.พ.หลังใช้เวลาเกินทาง 97 วัน เรือเนอูตีกัล อาลียา เรือนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปมอบให้พี่น้องโรฮิงยา ที่รัฐยะไข่ เมียนมา มีเอกอัครฑูตมาเลเซีย ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย และรัฐมนตรีของเมียนมา มาร่วมต้อนรับ

หลังเรือไปถึง มีการขนถ่ายของช่วยเหลือ โดยจะนำลงที่ท่าเรือแห่งนี้ จำนวน 500,000 กิโลกรัม (500 ตัน)ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังท่าเรือจิตตากอง ในวันนี้