หน้ากากส่งถึงบ้านไร้คุณภาพ กับคำถามส่วนต่าง 30 ล้านไปไหน

117

ใครอยู่กรุงเทพ-ปริมณฑล ได้รับหน้ากากอนามัยของ “ก.อุตสาหกรรม”ส่งถึงบ้านแล้วยังส่งถึงบ้านครัวเรือนละ 1 ชิ้น นักวิชาการบอกว่า ด้อยคุณภาพ ราดน้ำใส่จะรั่วทันที

คำถามของคนในสังคมว่าเมื่อหน้ากากไม่ผ่านมาตรฐานป้องกันเชื้อโรคไม่ได้เอามาแจกให้ประชาชนทำไม และการใช้จ่ายงบประมาณ 65 ล้านบาทมีประสิทธิผลและคุ้มค่าหรือไม่
จากข้อมูลการดำเนินการของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการผลิตและจัดส่งหน้ากากผ้า 10 ล้านชิ้นนั้นแจ้งว่า ส่งไปยังบ้านเรือนประชาชนตามบ้าน 5.6 ล้านชิ้น จำนวน 3,050,000 ครัวเรือน / อีก 4.4 ล้านชิ้น ส่งตามหน่วยงาน

หากประเมินค่าใช้จ่ายเป็นค่าผลิตหน้ากากผ้า 10 ล้านชิ้นๆละ 2.5 บาท 25 ล้านบาท ค่าซองน้ำตาลจดหมาย 3,050,000 ซองๆละ 0.50 บาท รวม 1,525,000 บาท ค่าซองพลาสติก 3,050,000 ซองๆละ 0.25 บาท รวม 762,500 บาท ค่าส่งจดหมาย 3,050,000 ชิ้นๆละ 2.25 บาท รวม 6,862,500 บาท รวมทั้งหมดประมาณ 34 ล้านบาท แล้วอีก 30 กว่าล้านบาทหายไปเข้ากระเป๋าใครหรือไม่ อย่างไร

Cr.นายหัวไทร