ค่ำคืนที่ 9 ของเดือน”รอมฎอน” ในการละหมาด”ตะรอเวียะห์”

379

บรรยากาศ การละหมาด ตะรอเวียะห์ ในค่ำคืนที่9 ของเดือน รอมฎอน อันศักดิ์สิทธิ์ ณ.มัสยิดฮะรอม มักกะห์