“ศักดิ์สยาม” กำชับ! ขนส่งทางบก คุมเข้ม รถโดยสารสาธารณะ ป้องภัย โควิด-19

69
รมว.คมนาคม กำชับ ขนส่งทางบก ตรวจรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รวมทั้งพนักงานประจำรถ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยเว้นที่นั่ง และ พื้นที่ยืนบนรถ อย่างน้อย 1 เมตร พร้อมให้มี เจล ฆ่าเชื้อ ประจำรถตลอดเวลา
วันที่ 3 พ.ค.63 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีมาตรการเข้มงวด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในระบบขนส่งสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการขนส่ง รวมถึงผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งใน กรุงเทพมหานคร และ ต่างจังหวัด เช่น กาญจนบุรี สมุทรปราการ ศรีสะเกษ นครราชสีมา นครสวรรค์ ชุมพร ชัยภูมิ นครปฐม ปทุมธานี มหาสารคาม บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ลำปาง ขอนแก่น กาฬสินธุ์ แพร่ เชียงราย อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา หนองบัวลำภู ลพบุรี อำนาจเจริญ ราชบุรี สตูล ประจวบคีรีขันธ์ เลย นครศรีธรรมราช นครพนม ระนอง นราธิวาส เพชรบุรี อุดรธานี ชลบุรี พัทลุง และ เชียงใหม่ ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทั้งรถโดยสารระหว่างจังหวัด และรถโดยสารภายในจังหวัด จัดที่นั่งภายในรถโดยสารเว้นระยะนั่ง หรือ ยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ตามนโยบาย Social Distancing รวมถึงการจัดพื้นที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร และจัดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
ผู้ให้บริการต้องมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสาร พนักงานขับรถและผู้ประจำรถ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด รวมทั้งดูแลให้ผู้โดยสารที่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด กรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบ ต.8-คค ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทาง ที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดการเดินทาง
นอกจากนี้ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ได้ประกาศงดการดำเนินการ ด้านใบอนุญาตขับรถ โดยจะมีมาตรการผ่อนคลายเฉพาะกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมพื้นที่ให้บริการ และมาตรการป้องกันต่างๆ ยึดหลักความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญ ส่วนการให้บริการด้านทะเบียนและภาษียังดำเนินการตามปกติ สามารถชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://eservice.dlt.go.th ส่วนรถที่ไม่สามารถใช้บริการชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ แนะนำใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด