ชาวพุทธ ร่วมทำบุญ “วิสาขบูชา” รำลึกถึง องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า วันเพ็ญเดือน6

51

พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญใส่บาตร เนื่องในวัน วิสาขบูชา โดยนำอาหาร คาว หวานและเครื่องใช้จำเป็นสำหรับพระภิกษุสงฆ์ มาถวายด้วยจิตศรัทธา เนื่องในวันเพ็ญ เดือน6 ตรงกับ วัน ประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพาน

วันที่ 6 พ.ค.63 บรรยากาศการทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระใหญ่ วิสาขาบูชา มีพุทธศาสนิกชน นำ เครื่องทำบุญ ปัจจัย สิ่งของเครื่องใช้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ และ ดอกไม้ธูปเทียน ไปทำบุญ ตามวัดวา อารามต่างๆ ในช่วงเช้าที่ผ่านมา แม้จะอยู่ในช่วง พ.ร.ก.สถานฉุกเฉินฯ ที่ยังห้าม จัดกิจกรรมในวัด แต่กรณีดังกล่าว ถือเป็นการผ่อนปรน เพื่อร่วมประเพณีบุญในเวลาสั้น

โดยที่ วัดปุรณนาวาส ริมคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.ที่ตั้งอยู่ระหว่างจุดเชื่อมต่อกับ อ.ศาลายา จ.นครปฐม ปรากฏว่ามี ประชาชนเดินทางมาทำบุญกันค่อนข้างหนาตา โดยส่วนใหญ่มากันพร้อมครอบครัว นำอาหาร ทั้งกับข้าวสด และ แห้ง รวมทั้ง เครื่อง สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น สำหรับพระภิกษุสงฆ์ มามอบถวายด้วยจิตศรัทธา

สำหรับวันวิสาขบูชา เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือนวิสาขมาส (เดือน 6) บรรจบกันทั้ง 3 คราว ได้แก่

1.เช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ

2.เช้ามืดวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีพระชนมายุได้ 35 พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ภายหลังจากการออกผนวชได้ 6 ปี ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

3.ภายหลังจากการตรัสรู้ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกประกาศพระธรรมวินัย และโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลา 45 ปี เมื่อมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา พระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ ปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสีนคระ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย