นราธิวาสยังไม่อนุญาตเปิดมัสยิดละหมาดวันศุกร์ ชี้ยังสุ่มเสี่ยง

138

ประธานอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เข้าพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว หารือเรื่องเปิดมัสยิดละหมาดวันศุกร์แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต

วันที่ 6 พฤษภาคม เพจ เอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส โพสต์ขีอความระบุว่าเมื่อวานนี้ (5 พ.ค.63) เวลา 15.00 น. ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษาและเป็นประธานการแถลงข่าว ประเด็นการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์ ) โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการอิสลามประจำอำเภอ ตลอดจนประธานชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นในพื้นที่ฯ ร่วมประชุมและรับฟังการแถลงฯ

สำหรับการแถลงข่าวฯ ในครั้งนี้ มีข้อสรุปว่าให้มีการชะลอการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ไปก่อน 2 สัปดาห์ เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งจะมีการหารือร่วมกันถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์ ) ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามประกาศของจุฬาราชมนตรีครับ

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายชาฟีอี เจ๊ะเลาะห์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสได้โพสต์ข้อความในเฟสบุ๊คส่วนตัวระบุว่า ยังไม่อนุญาตให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจัดละหมาดวันศุกร์ ที่มัสยิด

รายละเอียดระบุว่า ว่าด้วยเรื่องละหมาดวันศุกร ์เพื่อความกระจ่างแจ้ง.. เนื่องจากมีหลายท่านถามในเรื่องละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด.

เรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่า.
ในเรื่องนี้.ท่านจุฬาราชมนตรีให้ประธานกรรมการอิสลามในแต่ละจังหวัดใช้ดุลยพินิจร่วมกับคณะกรรมการประจำมัสยิด.
โดยขอคำปรึกษาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดในการปฎิบัติศาสนกิจ(ละหมาดวันศุกร์)

‘และเมื่อวาน(3 พ.ค.)กระผมและคณะได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส.เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องนี้.ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสใช้ดุลยพินิจเห็นแล้วว่าสุ่มเสี่ยงต่อการระบาดของโรคเป็นอย่างมาก.จึงยังไม่อนุญาตที่จะให้ปฎิบัติศาสนกิจ(ละหมาดวันศุกร์)ในช่วงนี้’

เรียนมาเพื่อทราบและปฎิบัติครับ
วัสลาม.”

ทั้งนี้เมื่อ 5 พฤษภาคม จากการแถลงของศบค.พบผู้ติดเชื้อ 1 คนที่นราธิวาส