ภูเก็ตวางมาตรการเข้ม เปิดละหมาดวันศุกร์ ต้องไม่เป็นต้นตอระบาดระลอก2

349

จังหวัดภูเก็ตวางมาตรการเข้ม เปิดมัสยิดละหมาดวันศุกร์ ป้องกันการระบาดระลอก 2 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ประชุมร่วมกับ  ร.ต.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาประกาศผ่อนปรบของจุฬาราชมนตรี ให้มีการละหมาดวันศุกร์ โดยร่วมกันวางมาตการควบคุมการละหมาดวันศุกร์ ให้เป็นไปตามแนวทางป้องกันโรคติดต่อ

ร.ต.ต.ดร.โกมล กล่าวว่า การละหมาดวันศุกร์ให้ทุกมัสยิดเข้มงวดใจการวางมาตรการป้องกันส่วนการละหมาดอื่นๆ ยังไม่มีการอนุญาต และต้องรอคำสั่งจุฬาราชมนตรีก่อน เพื่อป้องกันการระบาดระรอกสอง

‘ฉะนั้น ขอให้พี่น้องทุกๆ ท่าน ให้รักษาภาระหน้าที่ ซึ่งต้องรับผิดชอบร่วมกัน และช่วยกันขอพรจากเอกอัลเลาะฮ์ ซบ.ให้ผ่านพ้นจากโรคภัยต่างๆโดยเร็ววันครับ’ร.ต.ต.ดร.โกมล กล่าว