กทม.อนุญาต’ละหมาดวันศุกร์’ แต่ห่วง’เว้นระยะห่าง”-หลายมัสยิดประกาศยังไม่เปิด

721

ศบค.กทม.อนุญาตให้มัสยิดที่มีความพร้อม ตามมาตรการจุฬาราชมนตรี เปิดมัสยิดละหมาดวันศุกร์ได้ แต่ห่วงเรื่องคนทำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถจัดการตามมาตรการเว้นระยะห่างได้ ขณะที่หลายมัสยิดประกาศปิดต่อจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปมากกว่านี้

วันที่ 5 พ.ค.นายซีรอซันคาร ปาทาน รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทะมหานคร ได้ทำหนังสือถึงนายอรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ เรื่องประกาศจุฬาราชมนตรีว่าด้วยการผ่อนปรนการละหมาดวันศุกร์ มีรายละเอียดระบุว่า ตามที่ประธานกอ.กทม.มอบหมายด้วยวาจา ให้นำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ กรณีการเปิดมัสยิดให้มีการละหมาดวันศุกร์ ตามประกาศจุฬาราชมนตรี จึงได้ประสานเป็นการภายในเพื่อนำเรียนผู้ว่ากทม. แล้ว และกทม.ได้นำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ปนะชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ของกทม. เมื่อวันอังคาร 5 พฤษภาคม มีพล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีประเด็นสำคัญ คือ

ได้นำเสนอต่อประชุมถึงประกาศจุฬาราชมนตรี และขอคำปรึกษา ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบมาตรการการดำเนินการและแนวทางปฏิบัติของจุฬาราชมนตรี กรณีมัสยิดที่ยังไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติให้่เลื่อนการเปิดมัสยิดเพื่อละละหมาดวันศุกร์ออกไปก่อน ด้วยความห่วงใยว่า เมื่อคนไปละหมาดจำนวนมาก แต่สถานที่ไม่กว้างขวาง หากมีการเว้นระยะจะไม่สามารถรองรับผู้คนได้ทั้งหมด จะมีปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และมีการแนะนำให้ใช้ลานโล่งของมัสยิดรองรับผู้มีละหมาด และให้บันทึกชื่อที่อยู่ให้ชัดเจน

ส่วยมัสยิดที่มีความพร้อมให้แจ่งแนวปฏิบัติต่อคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ และประสานสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อทราบดด้วย จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

อย่างไรก็ตามมีหลายมัสยิดทีไม่พร้อมเปิดให้ละหมาดวันศุกร์ อาทิ มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ (คลองตรง) นายวสันต์ ทองสุข อิหม่ามประจำมัสยิด ระบุว่า ภายหลังการหารือกับผู้เกี่ยวข้องหลายๆคน (ทางโทรศัพท์) ขอยึดข้อ 2.2 คือ ยังไม่มีความพร้อมที่จะเปิดละหมาดญุมอัต ในวันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 นี้ จะรอให้สถานการณ์โควิต 19 คลี่คลายไปมากกว่านี้ก่อน
จึงเรียนมาเพื่อสัปปุรุษทุกท่านรับทราบครับ

รวมทั้ง มัสยิดเนียะมะตุลอิสลาม(มักกะสัน) นายสมชาย แพจิตต์ อิหม่ามประจำมัสยิด ทางมัสยิดเนียะมะตุลอิสลาม(มักกะสัน) ยังไม่มีความพร้อมเพียงพอที่จะปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ตามคำประกาศของจุฬาราชมนตรีได้ หากมัสยิดฯได้เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว ทางมัสยิดฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง