มาตรการ”ผ่อนปรน” บทพิสูจน์ ความร่วมมือ ร่วมใจ คนไทย

41
การผ่อนปรนมาตรการเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระยะแรก ได้เริ่มขึ้นแล้ว แม้รัฐบาลยังมีมติให้คงอำนาจพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ออกไปอีก จนถึงสิ้นเดือน พ.ค.2563
แต่ได้เปิดทางให้กิจกรรม และ กิจการ หลายอย่าง สามารถกลับมาให้บริการพี่น้องประชาชนได้ ภายใต้การคงไว้ซึ่งมาตรการทางสาธารณสุข
และจากการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) หรือ ศบค. ชุดใหญ่ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศบค. ได้เคาะออกมาแล้วว่า เตรียมให้ผ่อนปรนระยะ ที่ 2 ตามมา
ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่ 17 พ.ค.นี้ แต่กว่าจะถึงการผ่อนปรนระยะที่ 2 ในระหว่างนี้ แน่นอนว่า ศบค.เองจะอยู่ในช่วงของการรับฟังและประเมินผล จากข้อมูลรอบด้านอย่างรอบคอบ ช่วงวันที่ 8-12พ.ค. จากนั้นในวันที่ 14พ.ค.จะมีการยกร่างทั้งข้อกำหนดและมาตรการผ่อนปรนต่างๆสำหรับระยะที่ 2แล้วจึงนำเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีกันต่อไป
ทั้งนี้เงื่อนไขสำคัญ จึงยังคงต้องพิจารณาตัวเลข ผู้ติดเชื้อรายใหม่ว่า กว่าจะไปถึงวันที่ศบค.จะชงเสนอต่อผอ.ศบค. นั้นจะแปรเปลี่ยนไปสู่ตัวเลข “สองหลัก” หรือไม่ ?