รองผอ.รพ.ค่ายวชิราวุธ ลงพื้นที่เยี่ยม ผู้ป่วยโควิด-19 และมอบ อุปกรณ์ป้องกันให้ราษฎร

72
รก.ผอ.การแพทย์จชต. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พร้อมมอบ เวชภัณฑ์ และ อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค
วันที่ 11 พฤษภาคม 63 เวลา 13.00 น. ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อ ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี พันเอกโชคชัย  ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะ ลงพื้นที่มอบไม้ค้ำยันและรถเข็นนั่งแก่ นางรอเมาะ ยูโซะ และนาง สุริยา  พฤกษศรี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 และอินทผาลัมเพื่อใช้ในการละศีลอดในห้วงเดือนรอมฎอน

จากนั้น รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ได้เดินทางไปยังบ้านคลองหิน ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย ที่หายจากการติดเชื้อไวรัสโควิด19  จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นประชาชนที่เดินทางไปประกอบศาสนกิจที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อเดือนมีนาคม 2563  โดยได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์และโรงพยาบาลศูนย์ยะลา จนหายดีแพทย์จึงให้กลับบ้าน 

ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คอยติดตามเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด ในการนี้ พันเอกโชคชัย ได้ร่วมพูดคุยกับญาติผู้ป่วย พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส และอินทผาลัม พร้อมแนะนำวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธี รวมถึงการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามแนวทางของสาธารณสุข ก่อนจะเดินทางต่อไปยัง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43  ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบ Face Shield ให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารพรานเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 สำหรับ ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วย ที่หายจากการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา มาแล้ว 65 ราย พร้อมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ สามารถให้คำแนะนำไปยังประชาชน ผู้นำชุมชน  ผู้นำศาสนา ในการป้องกัน เฝ้าระวัง การปฏิบัติตน ตามวิธีที่ถูกต้องมาอย่างต่อเนื่อง