กลุ่มน้ำตาลสุรินทร์ ร่วมปันน้ำใจ มอบถุงยังชีพ ให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

156

กลุ่มน้ำตาลสุรินทร์ ร่วมปันน้ำใจ มอบถุงยังชีพ ให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 10,000 ชุด ในพื้นที่บริเวณรอบบริษัท จำนวน 37 หมู่บ้าน ครอบคลุม 7 ตำบลในเขต อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และให้การช่วยเหลือประชาชนกว่า 20,000 คน

วันนี้(13 พ.ค.2563)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมโรงเรียนนิคมปราสาท นายมั่นคง เสถียรถิระกุล และ นายพัฒน์ เสถียรถิระกุล ผู้บริหารบริษัทในเครือ เคไอ กรุ๊ป พร้อมด้วย กลุ่มน้ำตาลเคไอ(บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด) จัดโครงการร่วมกันปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ซึ่งมีนายตฤณ เกษมรักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานบริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด ให้การต้อนรับ มามอบถุงยังชีพ จำนวน 10,000 ชุด บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  โดยมีนายประภาส  ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท, พันเอกสุดใจ แพงพรมมา ตัวแทน มทบ.25 พร้อมด้วย นายก อบต.ในพื้นที่ อ.ปราสาท และผู้นำชุมชน ร่วมกันแจกจ่ายถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื้นที่บริเวณรอบบริษัท จำนวน 37 หมู่บ้าน ครอบคลุม 7 ตำบลในเขต อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และให้การช่วยเหลือประชาชนกว่า 20,000 คนในการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้เป็นโครงการร่วมกันปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ซึ่งวันนี้ได้มามอบถุงยังชีพ ก็จะมีอาหารสำเร็จรูปและอาหารแห้ง มอบอาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป น้ำดื่ม วันละ 500 ชุด แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอปราสาท จ.สุรินทร์ และ มทบ.25 ส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดูความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยการเว้นระยะห่าง การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ พร้อมกันนี้ ทางกลุ่มน้ำตาลเคไอ(บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด) ขอเป็นกำลังใจสำคัญให้พี่น้องประชาชนทุกคน ยืนหยัดต่อสู้ เพื่อรอวันที่จะสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติในเร็ววันต่อไป โดยทุกคนที่เข้ารับแจกถุงยังชีพได้สวมหน้ากากอนามัย 100% เพื่อให้เราผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

นายมั่นคง เสถียรถิระกุล และ นายพัฒน์ เสถียรถิระกุล ผู้บริหารบริษัทในเครือ เคไอ กรุ๊ป กล่าวว่า ทางกลุ่มน้ำตาลเคไอ(บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด)ห่วงใย ร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 โดยบริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด ที่ได้จัดกิจกรรมการมอบถุงยังชีพจำนวน 10,000 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน แจกจ่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื้นที่บริวณรอบบริษัท จำนวน 37 หมู่บ้าน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ตำบล ในเขตอำเภอปราสาท พร้อมกับให้การช่วยเหลือประชาชนกว่า 20,000 คน โดยกลุ่มน้ำตาลเคไอ(บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด) ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเป็นวงกว้าง รวมถึงผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจำนวนมาก ดังนั้นด้วยความห่วงใยของผู้บริหารกลุ่มน้ำตาลเคไอ(บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด) จึงได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งสิ่งของในถุงยังชีพนั้น ประกอบด้วยข้าวสาร น้ำตาล น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง และนมถั่วเหลือง เป็นตัน จะช่วยให้ครอบครัวสามารถยังชีพได้นานหลายวัน และช่วยคลายความวิตกกังวลเรื่องปากท้องในปัจจุบัน

เครดิตภา่พ: กลวัชร แสงมณีธนิตกุล