ชาวจะนะ 3 ตำบล หนุนโครงการขนาดใหญ่ พัฒนาพื้นที่ สร้างรายได้

261

ตัวแทนชาวบ้านจาก 3 ตำบลในอำเภอจะนะ ยื่นหนังสือถึง นายกฯรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ย้ำความมั่นใจจากคนในพื้นที่เห็นด้วยกับการพัฒนา สร้างงานสร้างรายได้

วันที่ 15 พ.ค. 63 ตัวแทนชาวบ้านจากพื้นที่ 3 ตำบลประกอบด้วย พื้นที่นาทับ ตลิ่งชัน และสะกอม ร่วม 30 คน เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยมีนายรุ่งโรจน์ และสุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ในการรับมอบหนังสือดังกล่าว
ทั้งนี้ตามที่รัฐบาลมีโครงการที่จะก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมก้าวกน้าในพื้นที่อำเภอจะนะ และมีกำหนดการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่ก่อสร้าง 3 ตำบลคือ ตำบลนาทับ ตลิ่งชันและสะกอม ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม แต่มีกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยคัดค้านไม่ให้เกิดเวทีดังกล่าว จนนำไปสู่การเลื่อนเปิดเวทีอย่างไม่มีกำหนดตามที่เป็นข่าว
ด้านนายจอม หวันห้อย ตัวแทนชาวบ้านที่มายื่นหนังสือในครั้งนี้กล่าวว่า กลุ่มตัวแทนที่มาในวัยนี้เป็นคนในพื้นที่ เป็นชาวประมงพื้นบ้านตัวจริง เราอยากเห็นการพัฒนาในพื้นที่ และอยากเห็นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านที่แท้จริง จึงอยากให้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านก่อน แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ซึ่งโครงการดังกล่าวโดยให้ทุกฝาายโดยเฉพาะชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่ตัวจริง ได้มีโอกาสฟังและแสดงความคิดเห็นบ้าง ทั้งนี้โครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ เป็นโครงการตามนโยบายสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งในส่วนของอำเภจะนะเป็นเมืองต้นแบบที่ 4 เมืองอุตสาหกรรมเกล้าหน้าแห่ง นาคต โดยกำหนดด้านผังเมืองพื้นที่ 3 ตำบลคือ นาทับ ตลิ่งชัน และสะกอม ด้านโครงข่ายการขนส่งทางน้ำ ในโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา ด้านโครงข่ายการขนส่งทางบก มีแผนแม่บทการสัญจรเชื่อมทางหลวง ทางหลวงชนบท ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด้านพลังงาน ทั้งในส่วนโรงไฟฟ้า เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ จากชีวมวล จากแสงอาทิตย์ จากลม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบที่ 4