มท.2 ลุย! ช่วยเหลือ ชาวสงขลา ต้านภัยโควิด-19 พร้อมเชิญชวน ภาคเอกชนร่วม

91
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินหน้า เร่งบรรเทาความเดือดร้อน ปชช. มอบข้าวสารอาหารแห้งใส่ตู้ปันสุขเขตอำเภอเมือง  ​แจกข้าวกล่องชุมชนหลังวัดโรงวาส ที่ จ.สงขลา

วันที่ 15 พ.ค.63 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังคงเดินหน้าทำงานบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน อย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้นำข้าวสาร ปลากระป๋อง และน้ำดื่ม ไปใส่ในตู้ปันสุข เทศบาลนครสงขลา บริเวณด้านหน้าฐานทัพเรือ ภาคที่ 2 ถนนวชิรา และ บรเวณหน้าโรงเรียนวรนารีเฉลิม  โดยมี พล.ร.ท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 2 นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ข่วยผู้ดำเนินงานนายชวน หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมปันสุขให้ประชาชน ต่อจากนั้นได้นำข้าวสาร ปลากระป๋องและน้ำดื่ม บรรจุใส่ตู้ปันสุข หน้าโรงเรียนวรนารีเฉลิม ก่อนจะเดินทางมายังชุมชนหลังวัดโรงวาส นำข้าวกล่อง น้ำดื่ม มามอบให้ประชาชน ในชุมชนหลังวัดโรงวาส

นายนิพนธ์ กล่าว่า ได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้ว ตั้งแต่มีการประกาศวิกฤต โควิด-19  โดยเฉพาะกิจกรรมการแบ่งปัน ข้าวสาร อาหารแห้ง บรรจุสิ่งของจำเป็นใน ตู้ปันสุข แสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทรของสังคมไทย ซึ่งจะหาดูได้ยากมาก เมื่อเทียบปกับประเทศอื่น จึง อยากถือโอกาสนี้เชิญชวนใครคิดว่ายังมีกำลังทางเศรษฐกิจที่แข็งแรง ให้มาช่วยกันแบ่งปัน ดูแลคนที่อ่อนแอกว่า ในภาวะที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตในขณะนี้