กอท.รุกตั้งเครือข่ายฮาลาล พัฒนาธุรกิจฮาลาล

79

วันที่ 13 ก.พ. ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล จัดสัมมนา โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาหน่วยการรับรองฮาลาลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ปี 2560 ที่โรงแรมอัลมีรอซ มีองค์กรมุสลิม ผู้ประกอบการ เข้าร่วมประมาณ 350 คน มี นายจารุพันธุ์ จารโยภาส ผอ. กองพัฒนาอุตสาหกรรมสาขา 2 เป็นประธานเปิด พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการกอท บรรยายพิเศษ