ปัตตานี คึกคัก! ชาวมุสลิม ร่วมฉลอง วันฮารีรายอแน

401
ชาวปัตตานี ร่วมเฉลิมฉลอง เทศกาล วันฮารีรายอแน คึกคัก ต่างร่วมกันจัดเลี้ยงภายในครอบครัว ดูแลกุโบร์ บรรพบุรุษ พร้อมแต่งกายชุด มาลายูดั้งเดิม งดงาม และ ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญอย่างสนุกสนาน 
31 พ.ค.63  ที่ จ.ปัตตานี บรรยากาศการเฉลิมฉลองของพี่น้องประชาชนชาวมุสลิม ยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ถือเป็นวัน “ฮารีรายอแน” หรือ รายอ 6 ซึ่งจะมีขึ้นเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวันดังกล่าว จะมีการจัดเลี้ยงอาหารพบปะบรรดาญาติพี่น้อง การร่วมกลุ่มกับเพื่อนๆ และการทำความสะอาดสุสาน หรือ กุโบร์ รวมถึงสวดดูอาเพื่อมอบให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไป
ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
จนท.ฝ่ายความมั่นคงได้มีการผ่อนปรนในเรื่องมาตรการบางส่วนของ การเฝ้าระวัง โควิด-19 การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง แน่นขนัดไปด้วย ชาวไทยมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ จุดท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือ วังเก่า หรือ วังโบราณตั้งอยู่ตำบลจะบังติกอ และมัสยิดกลาง ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดปัตตานี ได้มีพี่น้องมุสลิมเป็นจำนวนมาก เดินทางมาเป็นกลุ่มๆ ครอบครัว ทั้งชายหญิงและเด็ก ๆ ต่างสวมชุดใหม่ หลายหลากสี เป็นเสื้อมาลายูดั้งเดิม มีสีสัน สวยงาม  และมีการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ในหลายๆอริยบท ทั้งที่เป็นกลุ่ม ครอบครัวขนาดใหญ่ หรือ แยกกันในหมู่เพื่อนๆ  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข และรอยยิ้ม ของคนในครอบครัวสำหรับในฮารีรายอแน
นายไฟโรส โต๊ะละ กล่าวว่า  ภายหลังจังหวัดปัตตานีได้มีการผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 แม้จะมีความกังวลอยู่มาก ก็ได้มีการบอกเพื่อนๆให้ป้องกันตัวเองกันให้ดี วันนี้ตนเองดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนๆ และญาติพี่น้องโดยมีการจัดเลี้ยงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว อีกทั้งเป็นการเยี่ยมสุสาน ทำความสะอาดและขอพรผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว.