ทำได้งัย! จบป.ตรีนิติ อายุ 18 ได้ผช.ผู้พิพากษาอายุ 26

2286

ทำได้ไง จบปริญญาตรี นิติศาสตร์ อายุ 18 ปีอายุ25 สอบติดผู้ช่วยผู้พิพากษา

กลุ่มนิติรามเพื่อนแท้  ในเฟซบุ๊ก ได้โพสต์ข่าวแสดงความยินดีกับนายศตพัฒน์ แขกเพ็ง ศิษ์เก่าคณะนิติศาสตร์รามคำแหง ในวัยเพียง 25 ปี ที่สามารถสอบติดผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่น 73
.
โดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ได้ออกประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี พ.ศ.2562 มีผู้สอบได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา 171 ราย 75 ลำดับ
.
โดยนายศตพัฒน์ แขกเพ็ง เข้าสอบครั้งแรกหลังจากอายุครบ 25 ปี ตามระเบียบฯคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สามารถสอบติดผู้ช่วยผู้พิพากษา และมีคะแนนสูงเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่ใครจะทำได้


.
สำหรับ นายศตพัฒน์ ถือเป็นระดับหัวกระทิ ที่เรียนในระบบพรีดีกรี คือ เรียนม.ปลายที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี ควบคู่เรียนคณะนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถจบปริญญาตรี ตั้งแต่อายุ 18 ปี เคยสอบเนติบัณฑิต ได้ลำดับที่ 3 และล่าสุดอายุเพียง 25 ปี สอบครั้งแรกก็สามารถติดผู้ช่วยผู้พิพากษา
.
สร้างความน่าชื่นชมให้กับคณะนิติศาตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เด็กพรีดีกรี ก็สามารถทำได้ สะท้อนถึงประสิทธิภาพการสอนที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย เป็นความสำเร็จที่จับต้องได้จริง สำหรับการเรียนรามควบคู่ม.ปลาย
.
สำหรับการเรียนระบบ Pre-degree เป็นการเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิตในระดับปริญญาตรีล่วงหน้า โดยต้องใช้วุฒิการศึกษาชั้น ม.3 และจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.ปลาย เมื่อเรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ก็จะสามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมเอาไว้ไปเรียนในภาคปกติของมหาวิทยาลัยได้
.
นอกจากนี้ นายศตพัฒน์ ยังเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายต้นกล้าตุลาการรุ่นที่ 1 สำหรับโครงการต้นกล้าตุลาการ ที่จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นการเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และการดำเนินงานของศาลยุติธรรม ในโครงการยังมีการแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในวิชาชีพกฎหมายอีกด้วย