หยามสภา!ทหารบุกดึงเอกสารโอนงบ1.7หมื่นล้านขณะกมธ.กำลังพิจารณา

239
หยามสภา!  บุกเก็บเอกสารโอนงบ1.7 หมื่นล้าน ขณะกรรมาธิการพิจารณา อ้างเรื่องลับฝ่ายค้านว๊อคเอาท์
 
คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณรายจ่าย จากซีกพรรคฝ่ายค้านได้วอล์คเอาท์ออกจากที่ประชุม พร้อมแถลงเปิดเผยถึงปัญหาและอุปสรรคการทำงาน ที่ไม่สามารถพิจารณาปรับลดงบประมาณ ในวงเงิน 88,000 ล้านบาทได้
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล ที่ปรึกษากรรมาธิการ ตั้งข้อสังเกตว่า ระหว่างการชี้แจงกรณีการโอนงบประมาณจากกระทรวงกลาโหม กว่า 17,700 ล้านบาท ผู้แทนกระทรวงกลาโหมนำเอกสาร ที่หัวกระดาษระบุว่าเป็นเอกสารลับ มาให้พิจารณา ซึ่งเป็นเอกสารที่กรรมาธิการไม่เคยเห็นมาก่อน แต่ปรากฎว่า ระหว่างที่พิจารณาไปได้ไม่นาน ก็มีนายทหารเดินมาเก็บเอกสารกลับคืนทั้งหมด ทั้งที่ยังพิจารณาไม่ครบถ้วน ถือเป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ แต่ประธานกรรมาธิการกลับไม่อนุญาตให้เรียกเอกสารจากกระทรวงกลาโหมอีก จึงถือเป็นการปิดกั้นการทำหน้าที่อย่างมาก
 
นางสาวเบญจา แสงจันทร์ สส.พรรคก้าวไกล หนึ่งในกรรมาธิการ ระบุว่า การพิจารณางบของกระทรวงกลาโหม ไม่มีรายละเอียดเปิดเผยที่ชัดเจน เหมือนเป็นงบประมาณแตะต้องไม่ได้ มีการอ้างว่าเป็นชั้นความลับมาก และเรียกเก็บเอกสารคืนในระยะเวลาที่รวดเร็ว ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ครบถ้วน
ทั้งนี้ เบื้องต้นได้หารือ กับ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ข้อสรุปว่า ยังไม่มีการบรรจุเป็นวาระ เพื่อพิจารณาลงมติในวาระ 2 และ 3 ในสัปดาห์นี้ได้ เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิดเกินไปและยังไม่มีความชัดเจนหลายเรื่อง แต่ก็ไม่อยากให้เกินสัปดาห์หน้าเพราะเป็นงบประมาณที่มีความจำเป็น
 
คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณรายจ่าย จากซีกพรรคฝ่ายค้านได้วอล์คเอาท์ออกจากที่ประชุม พร้อมแถลงเปิดเผยถึงปัญหาและอุปสรรคการทำงาน ที่ไม่สามารถพิจารณาปรับลดงบประมาณ ในวงเงิน 88,000 ล้านบาทได้
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล ที่ปรึกษากรรมาธิการ ตั้งข้อสังเกตว่า ระหว่างการชี้แจงกรณีการโอนงบประมาณจากกระทรวงกลาโหม กว่า 17,700 ล้านบาท ผู้แทนกระทรวงกลาโหมนำเอกสาร ที่หัวกระดาษระบุว่าเป็นเอกสารลับ มาให้พิจารณา ซึ่งเป็นเอกสารที่กรรมาธิการไม่เคยเห็นมาก่อน แต่ปรากฎว่า ระหว่างที่พิจารณาไปได้ไม่นาน ก็มีนายทหารเดินมาเก็บเอกสารกลับคืนทั้งหมด ทั้งที่ยังพิจารณาไม่ครบถ้วน ถือเป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ แต่ประธานกรรมาธิการกลับไม่อนุญาตให้เรียกเอกสารจากกระทรวงกลาโหมอีก จึงถือเป็นการปิดกั้นการทำหน้าที่อย่างมาก
 
นางสาวเบญจา แสงจันทร์ สส.พรรคก้าวไกล หนึ่งในกรรมาธิการ ระบุว่า การพิจารณางบของกระทรวงกลาโหม ไม่มีรายละเอียดเปิดเผยที่ชัดเจน เหมือนเป็นงบประมาณแตะต้องไม่ได้ มีการอ้างว่าเป็นชั้นความลับมาก และเรียกเก็บเอกสารคืนในระยะเวลาที่รวดเร็ว ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ครบถ้วน
ทั้งนี้ เบื้องต้นได้หารือ กับ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ข้อสรุปว่า ยังไม่มีการบรรจุเป็นวาระ เพื่อพิจารณาลงมติในวาระ 2 และ 3 ในสัปดาห์นี้ได้ เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิดเกินไปและยังไม่มีความชัดเจนหลายเรื่อง แต่ก็ไม่อยากให้เกินสัปดาห์หน้าเพราะเป็นงบประมาณที่มีความจำเป็น