โพล ฟันธง! คนส่วนใหญ่ ไม่ดูนายก ออกTV แต่ชอบ รบ.แจกเงินเยียวยา

90

ซูเปอร์โพล ระบุ ปชช. ส่วนใหญ่ไม่ได้ดูนายกฯ ออกทีวีชี้แจงฟื้นฟูโควิด แต่ยังเชื่อมั่นและศรัทธา การทำงานของรัฐบาล โดยเฉพาะมาตรการของ ก.คลัง-เกษตรฯมากที่สุด ส่วนประเด็นการเมือง พบว่า ส่วนใหญ่ 71.6% บอกไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลที่ดีในตอนนี้

วันที่ 21 มิ.ย.63 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่องความทรงจำประชาชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ เก็บข้อมูลแบบผสมผสาน จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่ และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียล ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน1,766 ตัวอย่าง ระหว่าง 18-19 มิ.ย. ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชน ร้อยละ 95.1 ได้รับผลกระทบเกิดความทุกข์ยาก เดือดร้อน ช่วงโควิด-19 โดยมีเพียง ร้อยละ 4.9 ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ทุกข์ ไม่เดือดร้อน

ขณะที่ประชาชน ร้อยละ 64.8 ระบุ มาตรการของรัฐที่ช่วยลดความทุกข์ยาก เดือดร้อนของประชาชนช่วงโควิด-19 คือ กระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจกเงินเยียวยาให้ประชาชนและเกษตรกร รองลงมา ร้อยละ 56.3 ระบุ กระทรวงพลังงาน ลดราคาน้ำมัน ลดค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม และแจกแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่าง ๆ, ร้อยละ 43.2 กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ลดค่าไฟ ลดค่าน้ำประปา

ทั้งนี้ ร้อยละ 72.6 ระบุ ไม่ได้ติดตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกรายการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เมื่อเย็นวันที่ 17 มิ.ย. ที่ผ่านมา ขณะที่ร้อยละ 27.4 ได้ติดตาม แต่ ร้อยละ 66.3 มีความเชื่อมั่นศรัทธา ต่อนายกรัฐมนตรี เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ถ้าทำได้ตามที่พูดในทีวี ร้อยละ 9.6 ระบุเพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อย ร้อยละ 14.9 ระบุเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก และร้อยละ 9.2 ระบุเพิ่มขึ้นมากถึงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่า พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลที่ดีที่สุด มีอยู่ในตอนนี้หรือไม่ พบว่า ร้อยละ 28.4 ระบุ ยังมีอยู่ แต่ร้อยละ 71.6 ระบุ ไม่มี