มท.2 ลุย ตรวจ อ่างเก็บน้ำ “เมืองดอกบัว” รับมือภัยแล้ง ขอชาวบ้านมั่นใจ

56

รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ “เมืองดอกบัว” ตรวจ อ่างเก็บน้ำ หนองช้างใหญ่  แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง เพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำ ขอชาวบ้านมั่นใจไม่ขาดแคลนน้ำใช้ อุปโภค บริโภค และน้ำการเกษตร

วันที่ 20 มิ.ย.63 63 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำที่โครงการอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีความจุ7.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างมาแล้วกว่า 65 ปีก่อน จัดเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำคัญสำหรับ การอุปโภค บริโภค และ การเกษตรของราษฎรในตำบลและหมู่บ้านใกล้เคียง แต่ปัจจุบัน สภาพตื้นเขินจากตะกอนดิน ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สำนักงานชลประทาน จึงได้ดำเนินการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยการเสริมสันทำนบดิน รอบอ่างเก็บน้ำฯให้สูงขึ้นอีก 0.50 เมตร ความยาว 640 เมตร และติดตั้ง บานแบบฝายพับสูง 1 เมตร บริเวณโดยรอบอาคารระบายน้ำล้น จะสามารถเพิ่มระดับเก็บกักสูงขึ้น 0.50 เมตร ส่งผลให้ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้นได้อีกราว 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ตนจึงลงมาติดตามความคืบหน้าของโครงการ

“ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มปริมาตรการกัดเก็บน้ำ อีกทั้งเตรียมพร้อมรับน้ำในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะถึง และสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งถัดไป ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะมีน้ำอุปโภค บริโภค ตลอดช่วงฤดูแล้ง ส่วนสถานการณ์น้ำในปี คาดว่า ปริมาณจะมากกว่าปีที่ผ่านมา การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ในช่วง1ปีที่ผ่านมาได้ใช้งบประมาณทั่วประเทศ โดยมีการขุดลอกแหล่งน้ำเดิม เพื่อได้กักเก็บน้ำในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพราะรัฐบาลมีความห่วงใย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญ จะดูแลอย่างใกล้ชิด และถือโอกาสนี้ขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ที่ใส่ใจดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วย” รมช.มหาดไทย กล่าว