อึ้ง! น่านเปิดป้าย’พุทธศาสนาประจำจังหวัด’ แต่สถิติดื่มสุรา 1 ใน 5 มีโบสถ์คริสต์เกือบ100

201

จังหวัดน่าน เปิดป้ายพทูศาสนาเป็นศาสนาประจำจังหวัด แตาพบสถิตืดื่มสุรา ิติดอันดับ 1 ฝน 5 ของประเทศ ในขณะที่มีโบสถ์คริสต์เกือบ 100 แห่งอยู่ในจังหวัด