อิตาลียอมรับ พบโควิด-19 ในน้ำเน่า ก่อนระบาดในจีน

377

ไวรัสโควิด-19 มันอยู่ในอิตาลี ตั้งแต่ธันวาคม 2019
.
1/ สถาบันสุขภาพแห่งชาติของอิตาลี (ISS – The National Institute of Health) เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19
.
2/ ISS ค้นพบว่า ไวรัสโควิด-19 อยู่ในอิตาลีมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 ก่อนจะพบผู้ป่วยรายแรกในจีนปลายเดือนธันวาคม และก่อนจะพบผู้ป่วยรายแรกในอิตาลี กลางกุมภาพันธ์
.
3/ เรื่องนี้ยืนยันโดยสถาบัน ISS มีหลักฐานมาจากการศึกษาตัวอย่างน้ำเสียที่เก็บรวบรวมไว้ ก่อนที่จะเกิดการระบาดใหญ่ในอิตาลี
.
4/ ตัวอย่างน้ำเสียได้มาจากเมืองมิลาน ตูริน และโบโลญญ่า รวม 40 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมระหว่างเดือนตุลาคม 2019 ถึง กุมภาพันธ์ 2020
.
5/ ตัวอย่างน้ำเสีย 40 ตัวอย่างนี้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับ 24 ตัวอย่างน้ำเสียที่รวบรวมไว้ก่อนหน้าระหว่างเดือนกันยายน 2018 ถึง มิถุนายน 2019
.
6/ ผลการตรวจและเปรียบเทียบได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 2 แห่งที่ใช้วิธีการวิจัยแตกต่างกัน
.
7/ ผลระบุว่า อาร์เอ็นเอ (RNA) ของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ปรากฏอยู่ในตัวอย่างน้ำเสียที่เก็บจากมิลานและตูริน 12 ธันวาคม 2019 และจากโบโลญญ่า 1 มกราคม 2020
.
8/ ขณะที่ประเทศในยุโรป เช่น สเปน มีการตรวจน้ำเสียจากเมืองบาร์เซโลน่าที่รวบรวมไว้ในช่วงกลางเดือนมกราคม ผลการตรวจพบไวรัสโควิด-19 เช่นกัน ก่อนที่จะพบผู้ป่วยคนแรกในสเปน 40 วันต่อมา
.
9/ ส