“บิ๊กป้อม”ขอบคุณ พปชร. เทเสียงให้ท่วมท้น ลั่นจะทำ พรรคเข้มแข็ง

68

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หน.พปชร.คนใหม่ ส่งคลิปขอบคุณสมาชิก หลังเทคะแนนเสียงให้อย่างท่วมท้นเลือก ได้รับเลือกตั้ง เป็นหน.พรรคคนใหม่ ลั่นพร้อมทำพรรคเข้มแข็ง นำพาสู่ประชาธิปไตย ดูแล ปชช.ให้อยู่ดีกินดี

วันที่ 27 มิ.ย.63 เวลา 17.00 น. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้จัดการประชุม เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยการลงคะแนนลับ ซึ่งผลปรากฏว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค ด้วยคะแนนเสียง 516 เสียง ,นายอนุชา นาคาศัย ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรค ด้วยคะแนนเสียง 495 เสียง, นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ได้รับเลือกเป็นเหรัญญิกพรรค ด้วยคะแนนเสียง 480 เสียง และนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ได้รับเลือกเป็นนายทะเบียนพรรคด้วยคะแนนเสียง 494 เสียง

หลังจากนั้น ได้มีการเปิดวิดีโอของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคคนใหม่ ซึ่งได้กล่าวขอบคุณสมาชิกพรรคว่า “ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความไว้วางใจในการเลือก”ป็นหัวหน้าพรรค พรรคของเราถึงแม้ว่าจะกำเนิดมาด้วยระยะเวลาอันสั้น แต่ก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างดียิ่ง ผมพร้อมที่จะทำงานให้กับพรรค และนำพาพวกท่านไปด้วยความมั่นคง

” ขอให้พวกท่านทั้งหลายมีความสามัคคีกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อที่จะสร้างพรรคของเราให้เข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้จงได้ ผมขอฝากให้ทุกคนลงพื้นที่ช่วยกันทำนุบำรุงพรรคของเราให้มีความเข้มแข็ง และให้ประชาชนมีที่อยู่ที่กินได้อยู่ดีกินดีขึ้น วันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นในการที่จะสร้างพรรคให้เกิดความเข้มแข็งที่มีองค์กรที่ชัดเจนในการทำงานให้กับพวกท่าน ผมจะนำพาพรรคให้เกิดความเข้มแข็งและนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”