“เนวิน” ข้องใจ! “ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี” ฉะยับ คือมรดกบาป คนไทย

8271

“เนวิน” ตั้งคำถาม ถึง นายกฯ รู้ได้อย่างไร “ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี” จะเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ชี้ โลกอนาคตเปลี่ยนแปลงเร็วมาก และ เห็นว่า แนวคิดดังกล่าว คือ “มรดกบาป”ของคนไทย

วันที่ 29 เม.ย.63 เนวิน ชิดชอบ คนพันธุ์บุรีรัมย์ ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เปลลี่ยนตัวเองจาก อดีตนักการเมืองที่ถูกยี้ สู่นักพัฒน