สำนักจุฬาฯ จัดกิจกรรม “สำนักจุฬาฯพบพี่น้องมุสลิม”วันศุกร์ที่ 17 ก.พ.10.00-14.00 น ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ

109

ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมกิจกรรม”สำนักจุฬาฯพบพี่น้องมุสลิม”วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่ เวลา 10.00-14.00 น ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

สำนักจุฬาฯพบพี่น้องมุสลิม ดำเนินการโดยนายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อต้องการให้พี่น้องมุสลิมได้เข้าใจการทำงานและบทบาทของสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความรู้ อาทิ อ.อาลี เสือสมิง อ.สุธรรม บุญมาเลิศ มีการจัดซุ้มอาหาร และนิทรรศการให้ความรู้