ภาพแห่งสันติภาพ

134

ภาพพี่น้องมุสลิม ช่วยถือของให้พระสูงอายุรูปหนึ่งในขณะที่กำลังขึ้นรถไฟ ที่สถานีรถไฟยะลา ไปปรากฎเป็นภาพวาดอยู่ที่ผาฝนังด้านหน้าชานชาลารถไฟที่ยะลา เพื่อเป็นสัญลักษณ์สันติภาพ