จัดใหญ่ 78 ปี ปอเนาะบ้านตาลต่อยอดการขับเคลื่อนมนุษยธรรม ที่ศูนย์กลางอิสลามฯ 30 มีนาคม

554

จัดใหญ่ 78 ปีปอเนาะบ้านตาล ที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ หารายได้ซ่อมตึกจากน้ำท่วม พร้อมต่อยอดการขับเคลื่อนมนุษยธรรม

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เปิดเผยว่า โรงเรียนประทีปศาสน์หรือปอเนาะบ้านตาล กำหนดจัดงานระดมทุนในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อนำไปซ่อมแซมห้องรับประทานอาหารของโรงเรียนที่เสียหายจากอุทกภัยครั้งที่ผ่านมาและนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน

“โรงเรียนประทีปศาสน์ มีนักเรียน 1,700 คน ทั้งหมดเป็นนักเรียนประจำกินนอนอยู่ในโรงเรียน ดังนั้น การดูแลจึงมีรายละเอียดมาก ทั้งด้านการเรียน หอพัก และการพัฒนาการศึกษาจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจ้างครูภาษาอังกฤษ ครูภาษามลายู อาหรับ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด” ดร.สุรินทร์ กล่าว

อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า การจัดงานปอเนาะบ้านตาลในกรุงเทพฯ ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 ครั้งแรกจัดเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ซึ้งขณะนั้นมีปัญหาภาพลักษณ์ของปอเนาะ จึงต้องการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับปอเนาะ ซึ่งได้รับผลสำเร็จพอสมควร การจัดครั้งที่ 2 เป็นการจัดหลังจากเกิดอุทกภัยใหญ่ในภาคใต้ สิ่งที่ได้เห็นคือ มีหนุ่มสาว ชาวบ้านมุสลิมจำนวนมาก ได้เข้ามาทำงานอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นหลักการอิสลามอยู่แล้ว ที่จะต้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่า จะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตาม

“เมื่อพวกเขาลุกขึ้นมาแล้ว ไปได้ถูกจุดขึ้นมาแล้ว ก็ไม่ต้องการให้มอดดับ ได้บอกกับพวกเขาให้ทำงานต่อเนื่องต่อไป อย่าหยุด ซึ่งการจัดงานปอเนาะบ้านตาลก็เพื่อขับเคลื่อนงานด้านมนุษยธรรมด้วย ให้เกิดโครงสร้าง หรือองค์กรที่ถาวรมารองรับการขับเคลื่อนด้านมนุษยธรรมอย่างเป็นระบบต่อไป” ดร.สุรินทร์ กล่าว

การจัดงาน 78 ปี ปอเนาะบ้านตาล ในวันที่ 30 มีนาคม มีนายสมพล รัตนาภิบาล อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานจัดงาน ในรูปแบบโต๊ะจีน ในงานมีการปาฐกถาพิเศษของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ การแสดงของเยาวชนจากปอเนาะบ้านตาล การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก เป็นต้น

ปอเนาะบ้านตาล หนึ่งในผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
ความเสียหายของปอเนาะบ้านตาล
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย