คณะ OIC เยี่ยมมุสลิมอยุธยา ชื่นชมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

157

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 18 ก.พ. 2560 คณะผู้แทนสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) จำนวน 3 ประเทศ ประกอบด้วย อุชเบกิสถาน บาห์เรน และ ปากีสถาน ซึ่งเป็นแขกรับเชิญของกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางมาเยือนที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยาฯ หลังจากลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พ.อ.รณวุธ เรืองสวัสดิ์ รอง กอ.รมน. จังหวัดฯผู้แทน ผวจ.ฯ  ให้การต้อนรับ พร้อมกับนายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกรรมการ อิสลามประจำจังหวัดฯ โดยมีผู้นำศาสนาอิสลาม (กอจ.) ตัวแทนศาสนาพุทธ(เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา) ผู้นำศาสนาคริสต์ ตัวแทนส่วนราชการเข้าร่วมฯ จำนวน 70 คน ร่วมในพิธี
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ กล่าวความเป็นมาในการมาเยือนของคณะผู้แทน OICว่า เพื่อมาดูแลสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ต่างๆ จากนั้น ผู้แทน OIC ได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยที่อยู่ร่วมกันได้ด้วยความสงบสุขสันติภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเชื่อ และหลังจากที่เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนในพื้นที่ 3 จชต. ซึ่งกรณีปัญหาความไม่สงบนั้น เชื่อว่าสาเหตุไม่ได้มาจากเรื่องความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกันแต่อย่างใด
จากนั้นคณะได้ขึ้นรถไปวัดท่าการ้อง เพื่อเยี่ยมชุมชนมุสลิมบริเวณวัดท่าการ้อง และตลาดน้ำที่วัดท่าการ้อง และขับรถชมเกาะเมืองเก่าอยุธยา