มุสลิมไทยฉลองวันอีดิ้ลอัฏฮาคึกคัก-ทั่วโลกค่อนข้างเงียบเหงาจากพิษโควิด-19

201

วันสำคัญของมุสลิมทั่วโลกอีดิ้ลอัฏฮา ปี 2563 เป็นไปด้วยความเงียบเหงาจากพิษโควิด-19 แต่มุสลิมไทยฉลองวันอีดิ้ลอัฏฮาคึกคักจากสถานการณ์ที่คลี่คลาย แต่ยังคงเว้นระยะห่างในการเฉลิมฉลอง