“เอกรินทร์ อยู่บำรุง” นักสังคมสงเคราะห์ผู้เสียสละเพื่อสังคม

6010

ในสังคมมุสลิม “เอกรินทร์ อยู่บำรุง” เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง ในฐานะนักสังคมสงเคราะห์ที่เสียสละเพื่ส่วนรวมมาตลอด

ในการจัดงานไม่ว่า งานมัสยิด งานโรงเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมทั้งชุมชนพุทธและมุสลิม เอกรินทร์ อยู่บำรุง เป็นบุคคลที่ได้รับเชิญไปเป็นประธารเปิดงานมากที่สุด เป็นประธานเปิดงานที่ “กินเนสบุค”น่าจะบันทึก ว่า เป็นประธานเปิดงานที่มีคนเชิญมากที่สุดในเวลานี้ สะท้อนถึงการทุ่มเทเสียสละทำงานเพื่อสังคม

“เอกรินทร์ อยู่บำรุง” เป็นอยู่บำรุงสายมุสลิม เป็นอดีตสมาชิกสภาเขตสวนหลวง เป็นนักธุรกิจสาย สังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ นักพัฒนาชุมชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร และอีกมากมาย เป็นคนตรงไปตรงมา ไม่โลภ ไม่เอาเปรียบ ชีวิตมีแต่ให้สังคม

“มีคนถามว่า เป็นใคร ทำอะไร ก็บอกว่า มีตลาดตรงตึกยูเอ็ม ที่คลองตัน” เอกรินทร์ กล่าว

สำหรับสังคมมุสลิมแล้ว การเป็นประธานในพิธี ไม่เพียงไม่ได้รับค่าตอบแทนแล้ว ยังจะต้องควักเงินส่วนตัวจ่ายให้กับการจัดงานด้วย ซึ่งงานการกุศลของสังคมมุสลิม ส่วนใหญ่ เป็นการจัดงานหารายได้สร้างมัสยิด การจัดงานหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายของมัสยิด งานโรงเรียนสอนศาสนา เป็นต้น  หรืองานกิจกรรมเพื่อสังคม

“ผมจะเดินสายทำบุญจนตาย” เอกรินทร์ กล่าว และว่า ไม่เหนื่อยที่จะต้องวิ่งรอกเปิดงาน แต่มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือสังคม มีควมสุขที่เห็นคนมาร่วมงานมัสยิดจำนวนมากและช่วยกันบริจาค ส่วนใหญ่ที่รับเชิญเป็นคนรู้จัก เป็นเพื่อนกัน ส่วนการเดินทางตอนนี้ ก็มีคนขับรถ ไม่มีปัญหา สำคัญคือ จะต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

เอกรินทร์ อยู่บำรุง ณ นาที นับเป็น “ประธานทองคำ” เป็นบุคคลที่เสียสละเพื่อสังคมอย่างแท้จริง

เอกลักษณ์ คือ เสื้อสีเขียว
เปิดงานมัสยิด อัสสอาดะห์ อ่อนนุช 65
หน้าที่อย่างหนึ่งของประธานเปิดงาน คือ มอบวุฒิบัต่การศึกษาฟัรดูอีนให้เยาวชน

 

 

รับมอบกระเช้าจากประธานจัดงาน เป็นสิ่งเดียวที่ ประธานเปิดงานได้รับกลับบ้าน
มอบเงินช่วยก่อสร้างมัสยิดจำนวน 50,000 บาท ให้อิหม่ามซบ แม้นมินทร์ อิหม่ามมัสยิดอัสสอาดะห์ ในวันเปิดงาน คำนวณว่า เขาได้บริจาคเงินจากการเปิดงาน 400 ครั้งประมาณ 20 ล้านบาท