รวมน้ำใจสู่ อัสสอาดะห์ อ่อนนุช 65คึกคัก อย่าพลาด 25 ก.พ.อีกคืน

405

วันที่ 24-24 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการมัสยิดอัสสอาดะห์ ได้จัดงาน รวมน้ำใจสู่อัสสอาดะห์ อ่อนนุช 65 เพื่อหารายได้ก่อสร้างมัสยิดและเพื่อใช้จ่ายในกิจการมัสยิด โดยคืนวันที่ 24 ก.พ. มีนายเอกรินทร์ อยู่บำรุง เป็นประธานเปิดงาน มีการประกวดกอรีเยาวชน การออกร้านจำหน่ายอาหาร เลี้ยงน้ำชา และกิจกรรมอื่นอีกหลายอย่าง

มัสยิดอัสอาดะห์ ก่อสร้างมาเกือบ 100 ปี มีมัสยิดและโรงเรียนศาสนาในพื้นทีเดียวกัน เดิมเป็นอาคารไม้ แต่ได้เปลี่ยนแปลงมา 2 ครั้ง ก่อนจะรื้อเพื่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีต ประมาณปี 2550 การก่อสร้างดำเนินการมาต่อเนื่องตอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยจากเงินบริจาคจากการจัดงาน คาดว่า จะแล้วเสร็จในระยะเวลา 1 ปี

นายเอกรินทร์ อยู่บำรุง กล่าวว่า ขอให้พวกเราช่วยกันบริจาคเพื่อสร้างมัสยิด คนมาละหมาดวันศุกร์ครั้งละ 200-300 คน บริจาคคนละ 20 บาท ในแต่ลัสัปดาห์จะได้เงิน 4,000-6,000 บาท 1 เดือน ประมาณเกือบ 20,000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ