บิ๊กโด่ง ” ลงพื้นที่ “อัยเยอร์เวง-เบตง” ดูคืบหน้าก่อสร้างทางเดินกระจก Skywalk ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปรับปรุงเส้นทาง -เร่งสร้าง สนามบิน เบตง

1018

27 ก.พ.60 พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม และ หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล ในการแก้ปัญหาภาคใต้  ลงพื้นที่ เบตง ยะลา เพื้อเดืนหน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อันเป็นส่วนหนึ่งของ 3เมืองเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของบิ๊กตู่

โดยมี การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อความสะดวกเข้าถึงพื้นที่ (หลักเขตที่54A) วงเงินงบประมาณ 50 ล้านบาท และการขยายถนนทะเลหมอกอัยเยอร์เวงพร้อมลานจอดรถยนต์ จำนวน 28 ล้านบาท และการจัดทำจุดชมวิวพื้นกระจก (Sky Walk) มูลค่า 91.16 ล้านบาท ที่คาดว่าจะเสร็จในต้นปี2561

รวมทั้ง การเจรจาภาคเอกชนร่วมลงทุนกับหน่วยงานรัฐ และเอกชนในพื้นที่ดำเนินโครงการสวนเกษตรผสมผสานบนพื้นที่กว่า100ไร่ ของอำเภอเบตง เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ รองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเบตง และเมืองใกล้เคียงให้มีความพร้อมรองรับการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ

 

อีกทั้งได้มีการประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงาน และองค์กรทุกภาคส่วน ที่มีความสนใจจะมาร่วมพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านมิติการพัฒนาเศรษฐกิจตามโครงการเมืองต้นแบบฯ ก็ได้มีการประสานเชิญชวนไปยังหลายหน่วยงานเพื่อเข้ามาร่วมแล้ว และหลายหน่วยงานก็มีแผนที่จะร่วมพัฒนาภายในปี พ.ศ.2560 นี้

รวมทั้ง จะได้เร่งรัดการก่อสร้างสนามบินเบตง เนื่องจากมองว่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง